Accuralis Zorgoptimalisatie

WAT DOEN WE?

Onderzoek & Innovatie

Accuralis is uw partner voor wetenschappelijk onderzoek en voor organisatiespecifieke vraagstukken in de zorg.

Het accent ligt op de kwaliteit van de werkomgeving en de professionele zeggenschap van verpleegkundigen, verzorgenden en agogen. Andere onderwerpen zijn duurzaam personeelsbeleid, functiedifferentiatie en medewerkerstevredenheid, werkplezier en werkdruk. We zorgen ervoor dat u op basis van een stevig fundament beleid kunt ontwikkelen, vernieuwen en aansluiten bij de praktijk.

Tools

In een gezonde en uitdagende werkomgeving kunnen verpleegkundigen en verzorgenden het beste uit zichzelf halen.

Onze tools helpen zorgorganisaties om de meest belangrijke elementen van de werkomgeving te verbeteren, zodat verpleegkundigen en verzorgenden met plezier de best mogelijke zorg kunnen leveren en graag bij uw organisatie willen (blijven) werken!

Training

Met veel enthousiasme, gedrevenheid en kennis van het vak organiseren wij lezingen, gastlessen, trainingen en workshops samen met de opdrachtgever. Onze sessies zijn altijd interactief met herkenbare voorbeelden uit de praktijk en gebaseerd op de meest actuele stand van kennis.

Organisatieadvies

Wij geven bestuurlijk en beleidsmatig advies op basis van de meest actuele inzichten, passend bij de identiteit van uw organisatie.
Wij realiseren verandertrajecten binnen zorgorganisaties op het gebeid van professionele zeggenschap, leiderschap, aantrekkelijk werkgeverschap, optimale werkomgeving en kwaliteit van zorg.

Spreker

Met veel bevlogenheid verzorgen wij presentaties en lezingen. Onze sprekers baseren zich altijd op de nieuwste ontwikkelingen en gebruiken wetenschappelijke inzichten in de zorg en zetten deze om naar toepasbare handvatten voor de praktijk. Neem contact op en laat u inspireren!

Contact

Wij zijn gespecialiseerd in de verpleegkundige werkomgeving en integreren van kennis uit de wetenschap in organisaties.
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!

AANTREKKEN EN BEHOUDEN

Behoud de waardevolle krachten in zorg en welzijn en verhoog de aantrekkingskracht voor nieuwe professionals!

Benieuwd of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden voor een excellente werkomgeving? Beoordeel met ons waar u staat en start de beweging die past bij uw organisatie!

> Meer informatie

MONITOR ZEGGENSCHAP

Hoe ervaren verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en begeleiders in de zorg professionele zeggenschap? Zet deze monitor in, krijg inzicht in ervaren en formele zeggenschap en gebruik deze kennis om gerichte verbeteringen door te voeren in uw organisatie!

In september 2024 gaat de meting van de Monitor Zeggenschap weer van start. Ook nieuwe organisaties kunnen zich bij ons aanmelden. Zet de stap naar zeggenschap! Doe mee!

> Meer informatie

Logo Monitor Zeggenschap

Deadline inschrijving

31 juli 2024

Start meting

2 september 2024

Einde meting

31 oktober 2024