WAT DOEN WE?

Onderzoek & Innovatie

Accuralis is uw partner voor wetenschappelijk onderzoek en voor organisatiespecifieke vraagstukken in de zorg.

Het accent ligt op de kwaliteit van de werkomgeving en de professionele zeggenschap van verpleegkundigen, verzorgenden en agogen. Andere onderwerpen zijn duurzaam personeelsbeleid, functiedifferentiatie en medewerkerstevredenheid, werkplezier en werkdruk. We zorgen ervoor dat u op basis van een stevig fundament beleid kunt ontwikkelen, vernieuwen en aansluiten bij de praktijk.

Tools

In een gezonde en uitdagende werkomgeving kunnen verpleegkundigen en verzorgenden het beste uit zichzelf halen.

Onze tools helpen zorgorganisaties om de meest belangrijke elementen van de werkomgeving te verbeteren, zodat verpleegkundigen en verzorgenden met plezier de best mogelijke zorg kunnen leveren en graag bij uw organisatie willen (blijven) werken!

Training

Met veel enthousiasme, gedrevenheid en kennis van het vak organiseren wij lezingen, gastlessen, trainingen en workshops samen met de opdrachtgever. Onze sessies zijn altijd interactief met herkenbare voorbeelden uit de praktijk en gebaseerd op de meest actuele stand van kennis.

Organisatieadvies

Wij geven bestuurlijk en beleidsmatig advies op basis van de meest actuele inzichten, passend bij de identiteit van uw organisatie.
Wij realiseren verandertrajecten binnen zorgorganisaties op het gebeid van professionele zeggenschap, leiderschap, aantrekkelijk werkgeverschap, optimale werkomgeving en kwaliteit van zorg.

Spreker

Met veel bevlogenheid verzorgen wij presentaties en lezingen. Onze sprekers baseren zich altijd op de nieuwste ontwikkelingen en gebruiken wetenschappelijke inzichten in de zorg en zetten deze om naar toepasbare handvatten voor de praktijk. Neem contact op en laat u inspireren!

Contact

Wij zijn gespecialiseerd in de verpleegkundige werkomgeving en actief bezig met het integreren van kennis uit de wetenschap in organisaties.
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!