TOOLS

Verpleegkundigen en verzorgenden maken iedere dag het verschil in het leven van mensen. Tegelijkertijd werken juist deze beroepsgroepen vaak onder enorme druk. Onze tools helpen zorgorganisaties om de werkomgeving te verbeteren, zodat verpleegkundigen en verzorgenden met plezier de best mogelijke zorg kunnen leveren en graag bij uw organisatie willen (blijven) werken. Met onze tools richten we ons voornamelijk op de teamsamenstelling, professionele zeggenschap, klinische autonomie, verpleegkundig leiderschap en de verpleegkundige werkomgeving in het algemeen.

TEAMSAMENSTELLING

Tipper is onze nieuwe applicatie om de juiste balans te vinden tussen zorg en zorgvraag. Krijg inzicht in de drukte en zorgzwaarte tijdens diensten en vind samen de juiste teamsamenstelling voor de zorg op de afdeling. Verhoog het werkplezier en verminder de werkdruk tijdens diensten van verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgverleners!

> Meer informatie

ZEGGENSCHAP

Meet de klinische autonomie en professionele zeggenschap van verpleegkundigen en/of verzorgenden in uw organisatie met de A tot Z scan. Krijg inzicht in de essentiële componenten op deze gebieden en gericht advies.

> Meer informatie

Versterk de professionele zeggenschap binnen uw organisatie met de Zeggenschapscheck! Bepaal het beginpunt en de doelen nauwkeurig. Waarover hebben verpleegkundigen en/of verzorgenden zeggenschap in de huidige situatie? En wat is wenselijk?

> Meer informatie

WERKOMGEVING

Werkomgevingsscan, Verpleegkundige Werkomgeving

In een gezonde en aantrekkelijke werkomgeving kunnen verpleegkundigen en verzorgenden de beste kwaliteit van zorg leveren! De werkomgevingsscan meet de componenten van de werkomgeving waarop uw organisatie uitblinkt en waarop verbetering kan worden behaald.

> Meer informatie

LEIDERSCHAP

Leiderschapsscan, Leiderschap

Leiderschapsscan, Verpleegkundig Leiderschap

Om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te kunnen, hebben we leiders op elk niveau nodig. Leiders zijn nodig om de toekomst te vormen. Zij zetten de toon. Wil jij je eigen leiderschap vergroten? Wil jij het leiderschap van je team vergroten?

> Meer informatie

METHODEN TRAININGEN

Methoden Trainingen

Het volgen van één van onze trainingen brengt het onderwerp tot leven in uw organisatie. Om te zorgen dat dit zo blijft kunt u onderdelen van de methode Waardenschat en Moral Distress bij ons bestellen!

> Meer informatie

TRAININGEN

We verzorgen diverse trainingen en workshops voor de zorg waarin we de meest relevante en soms moeilijke onderwerpen toegankelijk, duidelijk en bespreekbaar maken. Onze sessies zijn altijd interactief met herkenbare voorbeelden uit de praktijk en gebaseerd op de meest actuele stand van kennis.

> Meer informatie

Als u interesse heeft in één van deze tools, meer informatie zou willen hebben of wil weten wat wij nog meer voor u kunnen bieden? Neem dan gerust contact met ons op.