Contact Dr. Brigitte de Brouwer

CONTACT

Dr. Brigitte de Brouwer, co-founder van Accuralis, heeft de master Public Health - Health policy Economics and Management behaald aan de Maastricht University. Sinds 2008 is ze zich gaan richten op de werkomgeving van verpleegkundigen en verzorgenden.

Brigitte heeft bij V&VN gewerkt als adviseur Excellente Zorg, projectleider Jubileumjaar, secretaris bestuurscommissie wetenschap en programmamanager Excellente Zorg. Tegelijkertijd is zij een promotieonderzoek gaan doen naar de essentiële elementen van de verpleegkundige werkomgeving.

b.debrouwer@accuralis.com

Vanuit haar gecombineerde rol bij V&VN en het Radboud UMC is Brigitte Consortium lid geweest voor Sia Raak, Hogeschool Utrecht (Pieterbas Lalleman) en heeft ze afstudeerstages en literatuuronderzoeken begeleid. Tevens zat Brigitte in de stuurgroep V&VN Academie, Stuurgroep Excellente Zorg en Bureauoverleg IGZ. Ze heeft een bestuurstraineeship gevolgd bij Koninklijke Kentalis en is bestuurslid geweest van het Europees Verpleegkundig Congres.

Intussen heeft Brigitte Accuralis Zorgoptimalisatie opgericht waar zij als co-founder samen met Jan de Brouwer zich inzet om de zorgstandaard in Nederland te verhogen.

Op woensdag 28 augustus 2019 heeft Brigitte haar proefschrift verdedigd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en haar doctorsgraad behaald. Via deze link kunt u de inhoud van het proefschrift inzien: inhoud proefschrift

Brigitte houdt zich actief bezig met het integreren van de opgedane kennis uit de wetenschap in organisaties. U kunt haar inzetten als gastdocent, spreker, trainer, of om een inspiratiesessie of seminar te verzorgen.

Proefschrift verpleegkundige en verzorgende werkomgeving

CONTACTGEGEVENS