MONITOR ZEGGENSCHAP

Waar staan we in Nederland wat betreft de zeggenschap van de verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders (VVVB'ers)? Wat zijn belangrijke beïnvloedende factoren en hoe ontwikkelt de zeggenschap van VVVB'ers in Nederland?

In de zorg en het sociaal domein zijn VVVB'ers de grootste beroepsgroep. Om zorg en begeleiding van patiënten en cliënten nu en in de toekomst te kunnen leveren moeten we onze professionals behouden. Zeggenschap is een belangrijke factor voor werkplezier, het gevoel van waardering en voor een goede kwaliteit van de zorg en begeleiding.

Zeggenschap gaat in dit kader om de mogelijkheid invloed uit te oefenen op besluiten die van invloed zijn op de dagelijkse beroepsuitoefening (bijvoorbeeld organisatie van zorg of administratie) of zaken die aan beroepsuitoefening verwant zijn (randvoorwaarden voor werk, bijvoorbeeld scholingsbeleid en persoonlijke ontwikkeling). De Monitor Zeggenschap richt zich op formele en ervaren zeggenschap.

Met de Monitor Zeggenschap wordt vanaf 2023 minimaal vijf jaar lang gevolgd hoe professionele zeggenschap formeel is ingericht en hoe VVVB'ers in de zorg zeggenschap ervaren.

Doelgroep

VVVB'ers:

 • Verzorgenden
 • Verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten
 • Begeleiders
 • > Meer informatie

  RESULTATEN 2023

  In 2023 hebben meer dan 21.000 verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en begeleiders in de zorg en het sociaal domein deelgenomen aan de Landelijke Monitor Zeggenschap. De resultaten van 2023 staan in het rapport, dat onderdeel is van de kamerstukken die door Minister Helder (VWS) zijn verzonden naar de tweede kamer. Bekijk de factsheet met de belangrijkste resultaten!

  DOEL

  Professionele zeggenschap stelt VVVB'ers in staat om goede kwaliteit van zorg te leveren en om met plezier, bevlogen en betekenisvol te werken. Gebrek aan zeggenschap over de beroepsuitoefening en autonomie worden vaak aangekaart als één van de oorzaken van tekorten op de arbeidsmarkt. Het verbeteren van de professionele zeggenschap kan een manier zijn om zorgprofessionals te behouden voor het vak en binnen zorgorganisaties.

  Momenteel worden verschillende beleidsmatige initiatieven ingezet om de zeggenschap van VVVB'ers te bevorderen, op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Zo is het Landelijk Actieplan Zeggenschap & Veerkracht speciaal opgezet om de professionele zeggenschap van zorgprofessionals merkbaar te verbeteren en de veerkracht te versterken.

  Met de Monitor Zeggenschap meten we waar Nederland en individuele organisaties staan op het gebied van zeggenschap, of de ingezette initiatieven leiden tot verbetering in de zeggenschap en hoe zich dat de komende jaren zal ontwikkelen. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert Accuralis onafhankelijk de Monitor Zeggenschap uit.

  Het belang van de Monitor Zeggenschap:
  Wat kan de Monitor Zeggenschap betekenen voor je organisatie?

  DEELNEMEN

  Als zorgorganisatie kunt u zich aansluiten bij de Monitor Zeggenschap, ook als nieuwe deelnemer. Zorgprofessionals in uw organisatie worden uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. U krijgt inzicht in de ervaren en formele zeggenschap in uw organisatie.

  De Monitor Zeggenschap kan een startpunt zijn en helpen te bepalen waar interventies nodig zijn. Anderzijds maakt het essentiële elementen van zeggenschap zichtbaar voor organisaties die hun koers op dit gebied reeds hebben ingezet. Beklijven de interventies die u heeft ingezet rondom zeggenschap daadwerkelijk? Leiden de initiatieven tot versterking van de ervaren zeggenschap in uw organisatie? Resultaten van de monitor geven u het inzicht en de handvatten om bij te kunnen sturen.

  Een belangrijk doel van de Monitor Zeggenschap is ook het leren van elkaar. De resultaten van uw organisatie kunt u vergelijken met de landelijke benchmarks uit de monitor. Bovendien zullen landelijke resultaten inzicht geven in belangrijke beïnvloedende factoren.

  De nieuwe meetronde start in september 2024. De meting wordt jaarlijks herhaald. Zo kunt u de ontwikkeling volgen van de zeggenschap binnen uw organisatie over meerdere jaren. De monitor loopt minimaal vijf jaar, van 2023 tot en met 2027.

  Wat houdt deelname aan de Monitor Zeggenschap in?

  AANBOD

  U kunt met uw organisatie kosteloos deelnemen aan de monitor. In dat geval krijgt u een overzicht van de resultaten op organisatieniveau. U krijgt inzicht in de perceptie van de verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders (VVVB'ers) op de zeggenschap en hoe uw organisatie het doet ten opzichte andere organisaties binnen uw branche. Per thema ziet u hoe uw organisatie ervoor staat en waar verbetering mogelijk is. Ook binnen de thema’s ziet u waar uw organisatie specifiek aandacht aan moet besteden.

  In het overzicht wordt ook weergegeven of de doelgroep daadwerkelijk meer zeggenschap wenst en meer autonomie. Bovendien wordt de perceptie op de kwaliteit van zorg en de arbeidstevredenheid weergegeven.

  Het maximale halen uit uw resultaten

  Wilt u niet alleen weten wat de ervaren zeggenschap is binnen uw organisatie, maar ook per team/afdeling, locatie, domein of een andere specifieke groep? Het is mogelijk om op verzoek specifieke resultaten op te vragen voor uw organisatie, zodat u de resultaten optimaal kunt benutten. Rapporten en infographics kunnen worden aangevraagd, op verschillende niveaus. Hiermee kunt u specifieke verbeterstrategieën inzetten en stimuleren dat bijvoorbeeld afdelingen of teams van elkaar leren.

  Als u interesse heeft in de meting kunt u zich hieronder aanmelden. We nemen contact met u op na uw aanmelding, zodat we voor u een passend voorstel kunnen maken.

  AANMELDEN

  Meld uw organisatie hier aan om deel te nemen aan de Monitor Zeggenschap in september 2024. Na aanmelding nemen we contact met u op.


   GehandicaptenzorgGgzJeugdzorgSociaal werkThuiszorgVerpleeghuiszorgUMCZiekenhuis/overige medisch specialistische zorgGGDAmbulancezorgPenitentiaire Inrichting


   Lukt het aanmelden niet via het formulier? Neem dan contact op via info@accuralis.com

   FAQ

   Kunnen we dit jaar starten als nieuwe deelnemer?

   Ja!

   Welke organisaties kunnen deelnemen?

   Zie de inclusiecriteria . Kijk deze video voor meer informatie. Mocht u twijfelen of u bij deze doelgroep past, dan gaan we graag met u in gesprek!

   Wie zijn VVVB'ers?

   Verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en begeleiders in de zorg en het sociaal domein.

   Waaruit bestaat de Monitor Zeggenschap?

   De Landelijke Monitor Zeggenschap meet huidige en gewenste formele zeggenschap in organisaties en ervaren zeggenschap van VVVB'ers.

   Wat kost deelname?

   Deelname is gratis!

   Wat levert deelname op?

   U krijgt inzicht in de ervaren en formele zeggenschap van de doelgroep. Deelname aan de monitor is op zichzelf een actie waarmee zeggenschap op de kaart wordt gezet binnen uw organisatie. U levert hiermee ook een belangrijke bijdrage aan de landelijke beweging om de zeggenschap van de gehele beroepsgroep te versterken. Kijk deze video voor meer informatie over de resultaten die je standaard krijgt bij deelname.

   Wanneer start de monitor?

   De monitor start op 2 september 2024. Inschrijven is mogelijk t/m 31 juli.

   Kunnen we ook op een ander moment starten?

   De meetperiode is van september t/m oktober. Starten kan op een passend moment binnen deze periode.

   Hoe lang duurt de meting?

   Maximaal 8 Weken en minimaal 2 weken. Wij adviseren om de vragenlijst ongeveer 6 weken open te houden.

   Mag ik als verpleegkundige ook projectleider zijn?

   Ja!

   Wat moet ik doen als projectleider?

   U bent het aanspreekpunt voor de monitor en kunt het stappenplan volgen uit het informatiepakket.

   Kunnen we met meerdere projectleiders werken?

   Dat is mogelijk. Zorg er dan voor dat de communicatie duidelijk blijft.

   Wat is de tijdsinvestering voor de projectleider?

   Dat varieert. De grootte van de organisatie, de invulbereidheid van de medewerkers of de manier waarop de doelgroep bereikt kan worden zijn bijvoorbeeld van invloed. U kunt rekening houden met ongeveer 15 - 30 UUR in totaal.

   Welke stappen neemt een projectleider?

   In deze video wordt uitgelegd welke stappen de projectleider neemt.

   Hoe kan ik ervoor zorgen dat de meting succesvol verloopt?

   In deze video wordt uitgelegd wat je kunt doen om de meting succesvol te laten verlopen.

   Wat houdt deelname in?

   In deze video wordt uitgelegd wat deelname inhoudt.

   Kan ik ook resultaten opvragen per team?

   Ja! Resultaten kunnen op het gewenste niveau worden opgevraagd. Het gratis pakket bevat echter alleen resultaten op organisatieniveau. Kijk deze video voor meer informatie.

   Waarom past de Monitor Zeggenschap bij de beweging van het Landelijk Actieplan Zeggenschap?

   De Monitor Zeggenschap kan als onafhankelijk instrument een belangrijke schakel zijn voor organisaties die gebruik maken van het LAZ. In deze video wordt besproken hoe de monitor past bij de Roadmap van het LAZ.