ZEGGENSCHAPSCHECK

Professionele zeggenschap heeft invloed op het behoud van zorgprofessionals en de kwaliteit van zorg. Wilt u weten hoe de professionele zeggenschap in uw organisatie er momenteel voor staat? Wat er nodig is om de gewenste situatie te bereiken? Zet dan de Zeggenschapscheck in.

Op welke gebieden heeft de verpleegkundige beroepsgroep:

  • volledige zeggenschap,
  • officiële bevoegdheid,
  • invloed,
  • een deelnemende rol,
  • of heeft de toegang tot zaken.

Wat doen we?


Samen met één van onze experts doorloopt u de Zeggenschapscheck. We bespreken de manier waarop professionele zeggenschap in de huidige situatie is geregeld en bepalen hoever de inspraak, invloed of beslissingsbevoegdheid van zorgprofessionals over de essentiële onderdelen reikt. Is er sprake van traditionele zeggenschap, gedeelde zeggenschap of zelfbestuur? Van daaruit doorlopen we systematisch de gewenste situatie in detail. Op basis hiervan krijgt u een rapport waarin per onderwerp is weergegeven waar u de professionele zeggenschap zou willen versterken.

De Zeggenschapscheck geeft u handvatten om de professionele zeggenschap binnen uw organisatie in te richten of te versterken.

Iets voor u?


Wilt u de professionele zeggenschap binnen uw organisatie inrichten of versterken? Wilt u weten welke onderwerpen voor uw organisatie belangrijke aandachtspunten zijn? Wilt u inzicht in hoeverre zorgprofessionals inspraak, invloed of een rol in de besluitvorming zouden moeten hebben, passend bij uw organisatie? Dan is onze Zeggenschapscheck iets voor u!

Aanvraag of meer informatie

    Andere Tools