TIPPER

TEAMSAMENSTELLING IN BALANS!

Werken met voldoende, vakbekwame verpleegkundigen is essentieel voor het behoud van personeel en het leveren van de beste zorg. Verpleegkundigen weten het beste wat er speelt op de werkvloer. Onderbouw keuzes in de personele samenstelling dus met de ervaring van verpleegkundigen tijdens diensten. Monitor en evalueer met Tipper of het aantal verpleegkundigen, de ervaring en de skill mix van het team aansluit bij de zorgvraag van patiënten op de afdeling.

Zoek samen naar de ideale personele samenstelling van uw team(s), per diensttype, per dag. Tipper werkt met korte dienstevaluaties, waarvan de resultaten direct verschijnen in een dashboard. Nuanceer het beeld dat het ‘altijd veel te druk’ is door te specificeren op welke momenten dat structureel zo is. Zet waardevolle krachten op het juiste moment in. Verminder de werkdruk en vergroot zowel het werkplezier van verpleegkundigen als de kwaliteit van zorg. Vind een juiste balans tussen teamsamenstelling en zorgvraag!

Tipper, Strategisch Personeelsbeleid

Tipper geeft:

  • Handvatten om de teamsamenstelling gefundeerd aan te passen
  • Inzicht in de complexiteit van de zorgvraag op laagdrempelige wijze
  • Een concreet beeld van de werkdruk
  • Inzicht in structurele verschillen tussen diensten
  • De mogelijkheid om werkdruk en oorzaken daarvan beter bespreekbaar te maken

In Tipper zijn verpleegkundigen meer dan alleen aantallen

In Tipper wordt per dienst de kwaliteit van zorg geëvalueerd door uw team(s). Eerder onderzoek met Tipper liet zien dat de kwaliteit van zorg maar voor een klein deel wordt verklaard door het aantal patiënten per verpleegkundige. Veel belangrijker is het om ook te kijken naar de complexiteit van de patiëntenzorg en de ervaring en vakbekwaamheid van de verpleegkundigen.

Kwaliteit van zorg is een belangrijke uitkomst. Een team streeft vaak naar de best mogelijke kwaliteit van zorg voor de patiënt. Bovendien hangt het sterk samen met de arbeidstevredenheid van verpleegkundigen. Evalueer daarom regelmatig wat er gebeurt met de kwaliteit van zorg na belangrijke wijzigingen in het personeelsbeleid.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan gerust contact met ons op.

Aanvraag of meer informatie

    Andere Tools