A tot Z SCAN

Klinische Autonomie en Professionele Zeggenschap

De A tot Z scan meet in welke mate de essentiële componenten van klinische autonomie en professionele zeggenschap aanwezig zijn in de organisatie. U krijgt inzicht in de krachten en verbetermogelijkheden van uw organisatie en van de afdelingen.

Klinische autonomie en professionele zeggenschap stellen de verpleegkundige beroepsgroep in staat om goede kwaliteit van zorg te leveren en om met plezier, bevlogen en betekenisvol te werken. Als mensen voldoende zelfstandig beslissingen kunnen nemen binnen het eigen vakgebied en zeggenschap hebben over de beroepsuitoefening, willen zij graag bij de organisatie blijven werken.

Componenten A tot Z scan:

  • Klinische Autonomie
  • Kwaliteitsverbetering
  • Onderzoek & Evidence Based Practice
  • Interdisciplinaire Samenwerking
  • Imago
  • Personeelsbeleid en ontwikkeling
  • Support van Management en Bestuur
  • Zeggenschapsstructuren

Product


De scan brengt de ervaren en gewenste klinische autonomie en professionele zeggenschap in kaart via een digitale vragenlijst. De doelgroep is zorgprofessionals: verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, agogen en helpenden. De resultaten worden geanalyseerd en weergegeven in een rapport. U kunt ook kiezen voor infographics en/of een interactief dashboard waarop afdelingen/teams de eigen resultaten in kunnen zien. Op basis van de resultaten geven wij ook gericht organisatieadvies.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan gerust contact met ons op.

Aanvraag of meer informatie

    Andere Tools