EFFECTIEVE ZEGGENSCHAP IS MEER DAN EEN FORMALITEIT

Mogelijkheden voor wettelijke verankering van verpleegkundige zeggenschap in zorgorganisaties worden onderzocht. Het zou de beweging op het gebied van de zeggenschap kunnen versnellen, maar het wil nog niet zeggen dat verpleegkundigen echt gaan ervaren dat zij zeggenschap hebben over de beroepsuitoefening. Daar is meer voor nodig.
Zoals Bianca Buurman in haar advies 'Niets over ons, zonder ons' ook aangaf zijn 'tijd en ruimte' belangrijk. Tijd om naast de directe zorg ook te kunnen monitoren, evalueren en bijsturen van de wijze waarop men het vak uitoefent. Zetten we de juiste verpleegkundige interventies in voor deze patiëntengroep? Wat zegt de wetenschap? Werken we met de juiste teamsamenstelling? Hoe richten we de COVID-19 zorg in? Daarvoor moeten zij ook de ruimte krijgen van bijvoorbeeld de leidinggevende. En het helpt als hij/zij hen kan coachen om de zeggenschap te nemen. Dat gaat niet op alle gebieden altijd vanzelf.
Effectieve verpleegkundige zeggenschap bereik je alleen door het neerzetten van een duidelijke structuur, uitlijning binnen de hele organisatie, tijd en ruimte bieden aan de beroepsgroep, scholing/coaching en een goede samenwerking tussen verschillende disciplines.
Wilt u de zeggenschap van zorgprofessionals binnen uw organisatie versterken, neem dan contact met ons op.

EMOTIONELE UITPUTTING IN DE ZORG

De coronacrisis leidt momenteel tot enorme uitdagingen in de zorg. Bewonderenswaardige kracht, flexibiliteit en professionaliteit van de sector zorgt ervoor dat oplossingen worden gevonden voor de tekorten aan materialen, medicijnen, ruimte en apparatuur. Maar het coronavirus beheerst momenteel de inzetbaarheid van ons personeel in de gehele zorg. Een sprint kunnen veel mensen wel aan, maar een marathon is niet zomaar gelopen.
Verpleegkundigen en verzorgenden begeven zich nu aan het front van de COVID-19 crisis. Daar moeten zij mentaal en fysiek goed geëquipeerd staan.
Houd verpleegkundigen en verzorgenden fysiek en mentaal gezond.
Wilt u meer weten, het hele artikel kunt u hier downloaden.

Emotionele uitputting in de zorg

PROEFSCHRIFT

Promotie Brigitte de Brouwer

"Op 28 augustus 2019 heb ik mijn proefschrift verdedigd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met veel enthousiasme heb ik de afgelopen jaren gewerkt aan het onderzoek in samenwerking met veel gepassioneerde mensen en vooruitstrevende zorgorganisaties. Nu ligt er een proefschrift waar ik hartstikke trots op ben!"
Het proefschrift is hier te downloaden.
Indien u interesse heeft om het gehele proefschrift te ontvangen of andere vragen heeft kunt u contact opnemen met Brigitte de Brouwer.

Essential elements of an excellent nursing practice environment

VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP

Verpleegkundig leiderschap wordt steeds bekender, maar ook steeds vaker verwacht van de beroepsgroep. Veel mensen denken bij ‘leiderschap’ aan managers en bestuurders, maar in werkelijkheid is leiderschap belangrijk voor iedereen. In de lijn, van managers, directie, het bestuur, maar juist ook van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Van ieder individu. Iedereen kan het verschil maken. Maar de vraag is: Maak je het verschil dat je wil maken?

Leiderschap is voor iedereen

Ongeacht de hiërarchische positie, titel of functie is er behoefte aan het nemen van initiatief om te verbeteren. Aan het inspireren van anderen om te dromen. Om te zorgen dat u met elkaar meer kan bereiken dan wat je alleen voor elkaar krijgt. Alleen samen wordt een organisatie sterker. Excellente zorg aan patiënten, cliënten en bewoners bereik je alleen samen. Maar hoe? Daar is leiderschap voor nodig.

Waarom juist nu?

Effectieve en veilige zorg kunnen leveren in een complexe setting kan leiden tot uitdagende situaties. Niet alleen inhoudelijke kennis is belangrijk, maar ook het vermogen om anderen mee te kunnen nemen in ideeën ter verbetering van de zorg. Invloed is dus nodig op de directe zorg aan patiënten, maar ook op de strategie de organisatie en zelfs daarbuiten. In de onderstaande Broadcast, gaat dr. Brigitte de Brouwer in gesprek met Sabine Uitslag, dr. Pieterbas Lalleman en Marjoke van Mierlo over de nut en noodzaak van verpleegkundig leiderschap.

VERPLEEGSENSITIEVE ZORGRESULTATEN

Verpleegkundigen en verzorgenden beïnvloeden de resultaten voor de patiënten/cliënten/bewoners. Wat zijn verpleegsensitieve zorgresultaten? Hoe kan je deze meten? Hoe kan je deze benutten om te monitoren, evalueren en verbeteren van de zorg? In deze webinar gaat dr. Brigitte de Brouwer daar met prof. dr. Hester Vermeulen en dr. Dewi Stalpers op in (klik hier om de webinar te bekijken). De webinar gaat specifiek over de ziekenhuizen, maar de basisgedachte hierachter is van toepassing voor alle sectoren.